Updating my phone to #IOS6.1.2 @khinamiloves ano na nangyari sa update mo kanina?

Updating my phone to #IOS6.1.2 @khinamiloves ano na nangyari sa update mo kanina?

02/20/13 at 10:19pm